Algemene voorwaarden

Laatste wijziging: 10/2019

Op al onze werkzaamheden is de meest recente versie van de Nederlandse Expeditievoorwaarden van de FENEX van toepassing, met uitzondering van de arbitrageclausule. Een exemplaar vindt je bijgesloten. Op onze werkzaamheden als opslaghouder en/of physical distributor zijn de meest recente versie van de Logistieke Services Voorwaarden van de FENEX van toepassing, met uitzondering van de arbitrageclausule. Bij eventuele tegenstrijdigheid beslist Gaston Schul, ook waar het de hoedanigheid van Gaston Schul betreft. Het Nederlands Recht is van toepassing. De Rechtbank Limburg, locatie Roermond, is uitsluitend bevoegd.